Công ty TLC Design & Build

by Thao LEE
Đánh giá bài viết

Nội dung chụp ảnh:

  • Chụp ảnh profile cá nhân
  • Chụp ảnh concept working/ meeting
  • Chụp ảnh nhóm theo phòng ban style năng động, tự do
  • Chụp ảnh khu lễ tân

Ekip Thực hiện:

  • Photographer: Thao LEE, Tu Vincent
  • Stylist & lighting: Loc Huu- Phi Truong
  • Makeup: Thach My, Huan, HenLE

Chỉ đạo sản xuất:

  • Ý tưởng & Kịch bản: Thao LEE- TLC
  • Đạo diễn: Thao LEE

Thời gian thực hiện: 

  • 1 buổi chụp, 2 ngày retouch hình ảnh

Xem bài viết khác

Leave a Comment