Album ảnh profile công ty FWA chuyên nghiệp

by Thao LEE
Đánh giá bài viết

Nội dung chụp ảnh:

  • Chụp ảnh profile cá nhân nhân viên, quản lý
  • Chụp ảnh nhóm thể hiện tinh thần đoàn kết

Ekip Thực hiện:

  • Photographer: Tu Vincent, Loc Huu
  • Stylist: Thao LEE
  • Makeup: Thach My, Huan, HenLE, Yen Nguyen, Uyen Navy

Xem bài viết khác

Leave a Comment