Album ảnh profile công ty Luật Dentons – HT Media Group

by Thao LEE
Đánh giá bài viết

Nội dung chụp ảnh:

  • Chụp ảnh profile lãnh đạo công ty
  • Chụp ảnh nhóm thể hiện tinh thần đoàn kết

Ekip Thực hiện:

  • Photographer: Tu Vincent, Loc Huu
  • Stylist: Thao LEE
  • Makeup: Thach My, Huan, HenLE, Yen Nguyen, Uyen Navy

Thông tin liên hệ:

Xem bài viết khác

Leave a Comment