Tổng hợp ảnh profile diễn giả, giảng viên

by Thao LEE
Đánh giá bài viết

Album ảnh profile của giảng viên, diễn giả - HT Media

Các diễn giả, giảng viên sử dụng ảnh profile để làm poster hoặc đăng website cho các khóa học trực tuyến, hình ảnh đối với ngành này rất quan trọng, bạn hãy xem qua hình chúng tôi thực hiện cho một số diễn giả tại Tp.HCM nhé

Xem bài viết khác

Leave a Comment