Album ảnh profile kỹ sư IT, bác sĩ đẹp – HT Media

by Thao LEE
Đánh giá bài viết

Ảnh profile bác sĩ, kỹ sư IT

Một số ngành như bác sĩ, kỹ sư cũng hay sử dụng ảnh profile để làm đẹp CV phục vụ cho công việc cũng cho những dự án cộng đồng. Album bên dưới cho bạn tham khảo profile khi chụp cho 2 ngành này.

Xem bài viết khác

Leave a Comment