Album ảnh profile ngành ngân hàng – HT Media

by Thao LEE
Đánh giá bài viết

Album ảnh profile nhân sự lĩnh vực ngân hàng

Ảnh profile đối với những người làm ngân hàng cần tươm tất, chỉnh chu. Thông thường, nhân viên ngân hàng sẽ sử dụng đồng phục được cấp khi chụp ảnh profile. Bạn tham khảo bên dưới nhé.

Xem bài viết khác

Leave a Comment