Dự án chụp ảnh mỹ phẩm đẹp, tự nhiên

by Thao LEE
Đánh giá bài viết

Nội dung chụp ảnh:

  • Chụp ảnh sản phẩm mỹ phẩm theo concept tự nhiên
  • Chụp ảnh sản phẩm trên nền trắng & Layout

Ekip Thực hiện:

  • Photographer: Tu Vincent
  • Concept & Layout: Tu Vincent, Loc HUU

Xem bài viết khác

Leave a Comment