Album ảnh áo thun chụp kiểu 2D đẹp

by Thao LEE
Đánh giá bài viết

Nội dung chụp ảnh:

  • Chụp ảnh áo thun concept 2D
  • Chụp ảnh sản phẩm trên nền trắng & Layout đơn giản

Ekip Thực hiện:

  • Photographer: Tu Vincent
  • Concept & Layout: Tu Vincent, Loc HUU

Xem bài viết khác

Leave a Comment