Album ảnh profile diễn giả Mr.Nguyen đẹp- HT Media

by Thao LEE
Đánh giá bài viết

Nội dung chụp: Chụp ảnh profile cho diễn giả

Yêu cầu hình ảnh: Sử dụng hình ảnh làm poster, tách nền ghép vào trong các tài liệu diễn giả.

Photo & Ánh sáng: Thao LEE, Hữu Lộc

Xem bài viết khác

Leave a Comment