Album ảnh doanh nhân nghệ thuật chị Mai

by Thao LEE
Đánh giá bài viết

Chụp ảnh profile doanh nhân kết hợp nghệ thuật

Ảnh doanh nhân là thể loại nằm trong nhóm ảnh chân dung nghề nghiệp (business potrait), bạn cũng có thể kết hợp chụp với nghệ thuật để tạo ra bộ ảnh vừa sử dụng cho công việc, vừa làm kỷ niệm nhé.

Xem bài viết khác

Leave a Comment