Album sản phẩm pate chụp theo layout tết

by Thao LEE
Đánh giá bài viết

Nội dung chụp ảnh:

  • Chụp ảnh sản phẩm pate
  • Concept chụp nghệ thuật

Ekip Thực hiện:

  • Photographer: Tu Vincent
  • Concept & Layout: Tu Vincent, Loc HUU

Xem bài viết khác

Leave a Comment