Công Ty CP Chứng khoán Rồng Việt

Ảnh chụp cuộc họp ở công ty

Nội dung chụp ảnh:

 • Chụp ảnh profile lãnh đạo công ty
 • Chụp ảnh concept working/ meeting
 • Chụp ảnh nhóm BOD
 • Chụp ảnh văn phòng làm việc
 • Chụp ảnh concept trao đổi với Khách Hàng

Ekip Thực hiện:

 • Photographer: Thao LEE, Tu Vincent
 • Stylist & lighting: Loc Huu- Phi Truong
 • Makeup: Thach My, Huan, HenLE, Yen Nguyen, Uyen Navy

Chỉ đạo sản xuất:

 • Ý tưởng & Kịch bản: Thao LEE- Thu Tran
 • Đạo diễn: Thao LEE

Thời gian thực hiện: 

 • 1 ngày chụp, 2 ngày retouch hình ảnh