Công Ty CP Chứng khoán Rồng Việt

Nội dung chụp ảnh:

  • Chụp ảnh profile lãnh đạo công ty
  • Chụp ảnh concept working/ meeting
  • Chụp ảnh nhóm BOD
  • Chụp ảnh văn phòng làm việc
  • Chụp ảnh concept trao đổi với Khách Hàng

Ekip Thực hiện:

  • Photographer: Thao LEE, Loc Huu
  • Stylist: Tu Vincent
  • Makeup: Thach My, Huan, HenLE, Yen Nguyen, Uyen Navy