Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Grove

Ảnh chụp nhân viên đang làm việc

Nội dung chụp ảnh:

  • Chụp ảnh profile lãnh đạo công ty
  • Chụp ảnh concept working/ meeting
  • Chụp ảnh nhân viên làm việc tại các store
  • Chụp ảnh văn phòng làm việc
  • Chụp ảnh concept nhân viên grove năng động

Ekip Thực hiện:

  • Photographer: Thao LEE, Tu Vincent
  • Stylist & lighting: Loc Huu- Phi Truong
  • Makeup: Thach My, Huan, HenLE, Yen Nguyen, Uyen Navy

Chỉ đạo sản xuất:

  • Ý tưởng & Kịch bản: Thao LEE- Linh Nguyen
  • Đạo diễn: Thao LEE