Công ty Cổ phần Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới (WorldTrans)

Ảnh nhân viên đang trao đổi với khách hàng

Nội dung chụp ảnh:

  • Chụp ảnh concept working/ meeting
  • Chụp ảnh nhân viên làm việc tại quầy giao dịch
  • Chụp ảnh văn phòng làm việc
  • Chụp ảnh concept nhân viên năng động

Ekip Thực hiện:

  • Photographer: Tu Vincent, Loc Huu
  • Stylist & lighting: Loc Huu- Phi Truong
  • Makeup: Thach My, Huan, 

Chỉ đạo sản xuất:

  • Ý tưởng & Kịch bản: Thao LEE- Hang Nguyen
  • Đạo diễn: Thao LEE