CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ EUROPEAN WELLNESS

Ảnh tập thể bác sĩ đẹp

Nội dung chụp ảnh:

  • Chụp ảnh profile bác sĩ, y tá
  • Chụp ảnh nhóm bác sĩ và phụ tá

Ekip Thực hiện:

  • Photographer: Tu Vincent
  • Stylist & lighting: Loc Huu
  • Makeup: Thach My, Huan

Chỉ đạo sản xuất:

  • Ý tưởng & Kịch bản: Tu Vincent
  • Đạo diễn: Tu Vincent