Công ty Cổ Phần FWA

Anh 12 min

Nội dung chụp ảnh:

  • Chụp ảnh profile nhân viên
  • Chụp ảnh tập thể

Ekip Thực hiện:

  • Photographer: Thao LEE, Tu Vincent
  • Stylist & lighting: Loc Huu
  • Makeup: Thach My, Huan, HenLE, 

Chỉ đạo sản xuất:

  • Kịch bản: Tu Vincent
  • Đạo diễn: Thao LEE