Album ảnh thương hiệu cá nhân đẹp – HT Media Group

by Thao LEE

Nội dung chụp: Chụp ảnh thương hiệu cá nhân

Yêu cầu hình ảnh: Sử dụng hình ảnh làm profile cá nhân, làm quảng bá thương hiệu cá nhân trên website, làm ảnh ghép trên các hội thảo…

Makeup: Thạch- Huân

Photo: Tư Vincent- Thao LEE

Bài viết liên quan

Leave a Comment